Bank Spółdzielczy
w Barcinie

Menu

Nawigacja

Treść strony

PROCEDURA WNIOSKOWANIA O ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI RAT KREDYTOWYCH/ODSETKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bank Spółdzielczy w Barcinie umożliwia zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie dotyczy kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz konsolidacyjnych.

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z wakacji, liczba rat nie ulegnie zmianie.

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

  • adresu e-mail: bank@bsbarcin.pl – prosimy przesłać podpisany przez Kredytobiorcę skan wniosku;

  • w placówkach Banku;

  • przesyłki listownej na adres Banku: ul. Kościelna 8, 88-190 Barcin.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników zachęcamy do składania Wniosków o zawieszenie spłaty kredytu za pomocą kanałów elektronicznych.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?

Opcja zawieszenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dostępna jest dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

Co oznacza, we Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, zapis: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego wniosku”

Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie tzw. wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami elektronicznymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o udzielenie tzw. wakacji kredytowych wskazanymi powyżej kanałami. Nie ma obecnie potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego Wniosku do Banku, jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału Wniosku. Informacja o takiej konieczności przekazana zostanie Klientowi indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli Wniosek w placówce Banku lub listownie.

Czy rozpatrzenie Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest płatne:

Rozpatrzenie Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytu.

Kursy walut

Kursy walut Banku Spółdzielczego

Kursy walut Banku Spółdzielczego w Barcinie

Dane z dnia: 2021-10-19
1 CHF4.2611[kurs w dół]-0.0080
1 EUR4.5715[kurs w dół]-0.0018
1 GBP5.4158[kurs w górę]+0.0075
1 USD3.9471[kurs w górę]+0.0058

Aktualności

Kalkulator kredytowy

Wyliczenie może odbiegać od rzeczywistych spłat.

%
Okres kredytowania:
Spłata kredytu:

Stopka