Bank Spółdzielczy
w Barcinie

Menu

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW

INFORMACJA
W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW

Informujemy, iż pracownicy Banku Spółdzielczego w Barcinie mają prawo do żądania od Państwa dokumentów, pozwalających na identyfikację klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku.
W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić realizacji transakcji.

INFORMACJA O CELU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wymogami nałożonymi na Bank Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r., Bank przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków z niej wynikających. Dotyczy to w szczególności przeprowadzania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji i weryfikacji Państwa tożsamości oraz bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych łączących Bank z Państwem a także spełniania obowiązków raportowych do GIIF.
                 

                                                                                                                                              Zarząd Banku Spółdzielczego
                                                                                                                                                              w Barcinie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006

« wstecz

Kursy walut

Kursy walut Banku Spółdzielczego

Kursy walut Banku Spółdzielczego w Barcinie

Dane z dnia: 2019-02-15
1 CHF3.8081[kurs w górę]+3.8081
1 EUR4.3243[kurs w górę]+4.3243
1 GBP4.9104[kurs w górę]+4.9104
1 USD3.8326[kurs w górę]+3.8326

Aktualności

Kalkulator kredytowy

Wyliczenie może odbiegać od rzeczywistych spłat.

%
Okres kredytowania:
Spłata kredytu:

Stopka