Bank Spółdzielczy
w Barcinie

Menu

Nawigacja

Treść strony

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

 

Bank prowadzi rachunki bankowe dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek cywilnych,
 • spółek prawa handlowego,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • innych podmiotów np.: fundacji, organizacji społecznych, stowarzyszeń, komitetów wyborczych.

Rachunek bieżący może być prowadzony w PLN, natomiast rachunek pomocniczy zarówno w PLN jak i w walutach wymienialnych GBP, USD i EUR.

Rachunek bieżący umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich; korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
 • uzyskanie i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
 • korzystanie z bankowości internetowej,
 • udzielenie gwarancji i poręczeń,
 • korzystanie z kart płatniczych

Otwarcie rachunku bankowego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w zależności od jego statusu prawnego, wypełnieniu i złożeniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie.

W ramach zawartej umowy, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, mogą być otwarte rachunki pomocnicze, służące do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.

Kursy walut

Kursy walut Banku Spółdzielczego

Kursy walut Banku Spółdzielczego w Barcinie

Dane z dnia: 2021-09-21
1 CHF4.2172[kurs w górę]+0.0243
1 EUR4.5999[kurs w górę]+0.0210
1 GBP5.3712[kurs w górę]+0.0079
1 USD3.9282[kurs w górę]+0.0400

Aktualności

Kalkulator kredytowy

Wyliczenie może odbiegać od rzeczywistych spłat.

%
Okres kredytowania:
Spłata kredytu:

Stopka