RODO

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).

W związku z czym Bank Spółdzielczy w Barcinie przedstawia poniższe informacje:

 

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Barcinie z siedzibą 88-190 Barcin, ul. Kościelna 8, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054015, NIP 556-080-11-52, numer telefonu 52 383 27 10, email: bank@bsbarcin.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Barcinie, jest Agnieszka Konefał, z którą można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:iod@bsbarcin.pl lub pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Barcinie, ul. Kościelna 8, 88-190 Barcin.

Aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o celach przetwarzania i przysługujących prawach dostępne są w załączonych dokumentach.