O Banku

  • FB_IMG_1642690497728

Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Barcinie jest odzwierciedleniem biografii całej spółdzielczości bankowej w Polsce. Jesteśmy bankiem o 125 letniej tradycji. Dzień 16 grudnia 1896 jest dniem narodzin Banku Spółdzielczego w Barcinie.

Pierwszy Zarząd tworzyli ks. Franciszek Krajewski, Jan Stypczyński, Stanisław Jędykiewicz wybrani do 1899 roku. Pierwsza Rada Nadzorcza to: Tytus Malczewski, Franciszek Danielewicz, Józef Witczak, Andrzej Burzyński, Stanisław Goliwąs, Jakub Szymański, Marcin Woźniak, Jan Wojewódzki, Walenty Dudek. W spotkaniu założycielskim uczestniczył nestor bankowości ks. Piotr Wawrzyniak. Ponoć Niemcy nadali mu przydomek polskiego Ministra Finansów, zaś Polacy zwali Królem czynu. Założyciele barcińskiego BS-u wywodzili się z różnych grup: 44 reprezentowało rolnictwo, 11 rzemiosło, a jedna osoba duchowieństwo. W 1898 roku było 56 członków. Organem Spółki był Dziennik Kujawski. Do 1931 roku dyrektorami Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej byli duchowni: ks. Feliks Krajewski, ks. Bronisław Matyaszczyk i ks. Aleksander Nowicki.

W dniu 24 września 1939 roku, odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu. Kończyło ono przedwojenną dobę barcińskiej bankowości.

W dniu 10 kwietnia 1947 roku wznowiono pracę Banku Ludowego w Barcinie, pierwszym powojennym Prezesem został Pan Marian Pałżewicz.

W latach 1958-1981 funkcje Prezesa pełnił Pan Czesław Drozdowski.

W latach 1982-1994 funkcje Prezesa pełnił Pan Wiktor Fąferek.

Od roku 1994 funkcję Prezesa Zarządu pełni Pani Małgorzata Dziadek.


Aktualnie Bank Spółdzielczy w Barcinie działa na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz Centrali, Bank posiada dwa Punkty Kasowe - w Barcinie przy ulicy Lotników 13 oraz w Piechcinie przy ulicy Wiertników 1.

Bank osiąga dobre wyniki finansowe, działając zgodnie z przyjętą strategią działania.

Wstecz