Rachunki

Bank Spółdzielczy w Barcinie oferuje rachunki dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, jak i osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

W swojej ofercie posiada rachunki:

  • ROR,
  • ROR Junior,
  • ROR Student,
  • ROR 25 +,
  • ROR 500 +,
  • ROR PRP,
  • rachunki walutowe,
  • lokaty terminowe.