Władze Banku

Władze Banku

Rada Nadzorcza

Kunegunda Jędykiewicz - Przewodniczący Rady

Grzegorz Potempa - Z-ca Przewodniczącego Rady

Piotr Niestatek - Sekretarz Rady

Maria Stróżykiewicz - Członek Rady

Ewa Mielcarek - Członek Rady

Sebastian Dudek - Członek Rady

 

Zarząd

Małgorzata Dziadek - Prezes Zarządu

Alina Mrówczyńska - Z-ca Prezesa Zarządu

Alicja Janiak - Członek Zarządu