Władze Banku

Władze Banku

Rada Nadzorcza

Kunegunda Jędykiewicz - Przewodniczący Rady

Grzegorz Potempa - Z-ca Przewodniczącego Rady

Tadeusz Grzanka - Sekretarz Rady

Maria Stróżykiewicz - Członek Rady

Stefan Fojutowski - Członek Rady

Piotr Niestatek - Członek Rady

 

Zarząd

Małgorzata Dziadek - Prezes Zarządu

Alina Mrówczyńska - Z-ca Prezesa Zarządu

Alicja Janiak - Członek Zarządu