ROR Junior

ROR Junior

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Junior otwierany jest przez Bank dla osób małoletnich w wieku od 13 do 18 roku życia. Służy do przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń.

ROR Junior służy do korzystania:

  • z kart płatniczych,
  • ze zleceń stałych,
  • z bankowości elektronicznej i mobilnej,
  • z usługi SMS.