ROR 500 +

ROR Rodzinny 500+

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Rodzinny 500 + otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych przekazującej środki z rządowego programu 500+ oraz inne dochody. Służy do przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń.

ROR Rodzinny 500+ służy do korzystania:

  • z kart płatniczych,
  • ze zleceń stałych,
  • z poleceń zapłaty,
  • z kredytu odnawialnego,
  • z bankowości elektronicznej i mobilnej,
  • z usługi SMS,
  • z profilu zaufanego,
  • z platformy 500+ i dobry start.