Kredyt w ROR

Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym jest kredytem o charakterze odnawialnym tzn., że każdy wpływ środków na rachunek zaliczany jest na jego spłatę oraz powoduje odnowienie kredytu o dokonaną wpłatę. Przeznaczenie kredytu to finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych.

Twoje korzyści:

  • łatwy dostęp do środków na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych,
  • stała kontrola oraz dostęp do środków poprzez aplikacje mobilną.
  • maksymalny okres kredytowania to aż 3 lata.

Uzyskanie kredytu, nic prostszego. Wystarczy tylko:

  • posiadać w Banku ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy, do okresu funkcjonownia ROR może być zaliczony okres posiadania ROR w innym banku - w przypadku przeniesienia rachunku wraz z wpływami z innego Banku,
  • złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
  • dostarczyć wymagane dokumenty przez Bank,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • zawrzeć z Bankiem umowę o kredyt,
  • ustanowić wymagane przez Bank prawne zabezpieczenia spłaty kredytu.