Rachunki

Bank Spółdzielczy w Barcinie oferuje rachunki bankowe przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą.

Rachunek bieżący umożliwia:

  • gromadzenie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
  • otrzymanie na konto dopłat z ARiMR,
  • korzystanie ze stałych zleceń,
  • korzystanie z poleceń zapłaty,
  • korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
  • korzystanie z bankowości internetowej, w tym z aplikacji NaszBank
  • korzystanie z kart płatniczych

Otwarcie rachunku bankowego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów i podpisaniu umowy.