TUnŻ Warta S.A.

Warta już od ponad 100 lat zapewnia ochronę swoim klientom. To także jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, która każdego dnia dba o poszerzanie kompetencji. Warta stawia na rozwój, innowacje, wiedzę oraz zaangażowanie i zaufanie. Dzięki temu oferuje ubezpieczenia dostosowane do zmieniającego się świata. Wszechstronna oferta Warty jest doceniana przez klientów, czego dowodem są liczne nagrody przyznawane przez organizacje konsumenckie i biznesowe, w tym między innymi Gwiazda Jakości Obsługi, Złoty Laur Konsumenta czy Dobry Produkt.

Oferta Banku Spółdzielczego w Barcinie we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorcy

Indywidualne ubezpieczenie na życie dla klientów zawierających umowę kredytu gotówkowego zapewnia ochronę dostosowaną do potrzeb kredytobiorców. To realne zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, utraty zdrowia lub życia.

W ramach ubezpieczenia do kredytów Warta oferuje różne warianty umowy, ze zróżnicowanym zakresem, który można dostosować do swoich potrzeb.

Więcej informacji na stronie: https://www.warta.pl/documents/bancassurance_i_affinity/OWU_KGLBS_10_2022.pdf