Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest kredytem o charakterze odnawialnym tzn., że każdy wpływ środków na rachunek zaliczany jest na jego spłatę oraz powoduje odnowienie kredytu o dokonaną wpłatę. Przeznaczenie kredytu to finansowanie bieżących potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Twoje korzyści:

  • łatwy dostęp do środków na finansowanie działalności poprzez prowadzony rachunek firmowy,
  • stała kontrola oraz dostęp do środków poprzez konto internetowe,
  • okres kredytowania to 36 miesięcy.

Uzyskanie kredytu, nic prostszego. Wystarczy tylko:

  • posiadać w Banku rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy lub zobowiązać się przenieść rachunek przed podpisaniem umowy wraz z przedstawieniem 6-cio miesięcznych obrotów z rachunku,
  • złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
  • dostarczyć wymagane przez Bank dokumenty,
  • Posiadać zdolność kredytową,
  • zawrzeć Z Bankiem umowę o kredyt,
  • ustanowić wymagane przez Bank prawne zabezpieczenia spłaty kredytu.