Kredyt inwestycyjny

KREDYT INWESTYCYJNY umożliwia finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizacje, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności usługowych lub wytwórczych, a także refinansowane nakładów poniesionych w/w, w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Twoje korzyści:

  • finansowanie inwestycji nawet do 80%, w przypadku gruntów to aż 95%,
  • maksymalny okres kredytowania to aż 15 lat,
  • korzystny układ rat,

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego, nic prostszego. Wystarczy tylko że:

  • złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
  • dostarczysz wymagane przez Bank dokumenty,
  • posiadasz zdolność kredytową,
  • zawrzesz z Bankiem umowę o Kredyt,
  • ustanowisz wymagane przez Bank prawne zabezpieczenia spłaty kredytu.