Gwarancje COSME

Gwarancje COSME

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Planujesz inwestycję produkcyjną, a może po prostu potrzebujesz kapitału na działalność bieżącą. Porozmawiaj z pracownikiem naszego Banku o możliwości objęcia Twojego kredytu zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

Gwarancja COSME to łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu lub mają krótką historię kredytową (działają krótko na rynku).

Dlaczego warto ?

  • Wysokość gwarancji to 80 proc. kwoty kapitału kredytu,
  • Maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. zł,
  • Maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł,
  • Brak wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych,
  • Gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

Przydatne informacje

 

 Jakie firmy mogą skorzystać z gwarancji COSME?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Unię Europejską. Z gwarancji COSME możesz skorzystać także w sytuacji, gdy Twoja firma działa w sektorze rolno-spożywczym, albo gdy Ty jesteś rolnikiem indywidualnym.

Jakie jest wymagane zabezpieczenie gwarancji COSME?

Zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco kredytobiorcy.

Jakie jest wymagane zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej – bez zabezpieczeń rzeczowych.

Jakie kredyty można objąć gwarancją COSME?

Gwarancją COSME można objąć tylko nowe kredyty obrotowe i inwestycyjne.

Ile wynosi maksymalny okres obowiązywania gwarancji?

27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 39 miesięcy, jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie od 6 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Ile wynosi opłata za udzielenie gwarancji?

Opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1 proc. od kwoty gwarancji (0,7 proc. dla gwarancji do kredytu obrotowego, jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie od 6 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).

Podstawa prawna

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

Wszystkie informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie internetowej BGK. Możesz też zapytać pracownika w naszym Banku.