Gwarancje KFG

Gwarancje KFG

Twoja firma ucierpiała na skutek pandemii COVID-19? Sprawdź zasady udzielania kredytów obrotowych i inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancjami w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. obowiązują zmienione – korzystniejsze dla przedsiębiorców – zasady obejmowania kredytów gwarancjami KFG. To część pakietu pomocowego BGK przygotowanego w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19.

Stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji KFG (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej dla Banku BPS) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0 proc.

Dlaczego warto?

  • Zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
  • Brak prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  • Maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
  • Maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • Maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis) z wyjątkiem sektora transportu drogowego towarów.

Przydatne informacje

Jakie firmy mogą skorzystać z gwarancji KFG?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Unię Europejską.

Czy do skorzystania gwarancji de minimis na nowych zasadach uprawnieni są tylko ci przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty wynikające z pandemii koronawirusa?

Skorzystać z gwarancji de minimis na zmienionych zasadach mogą wszyscy przedsiębiorcy należący do sektora MŚP.

Czy firma, która chce skorzystać z gwarancji KFG, może mieć zaległości wobec US lub ZUS?

W programie gwarancji de minimis (gwarancji KFG) jednym z warunków objęcia kredytu gwarancją jest brak zaległości wobec US i ZUS na etapie udzielania kredytu. Dla kredytów obejmowanych gwarancją w okresie do końca 2021 r. bank akceptuje sytuację, kiedy firma nie miała tych zaległości na dzień 1 lutego 2020 r.

Jakie dokumenty należy wypełnić?

Należy wypełnić wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z załącznikiem i złożyć go w banku.

Przedsiębiorcy poszkodowani podczas pandemii COVID-19 nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani dodatkowej dokumentacji potwierdzającej straty finansowe.

Wszystkie informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie internetowej BGK. Możesz też zapytać pracownika w naszym Banku.

 

  •