Gwarancje COSME

Prowadzisz gospodarstwo rolne albo zajmujesz się przetwórstwem produktów rolnych? Chcesz dalej rozwijać i inwestować w swoje gospodarstwo lub produkcję rolną? Skorzystaj z gwarancji COSME przy zaciąganiu nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

Gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis) a jej zabezpieczeniem jest weksel in blanco kredytobiorcy.

Dlaczego warto?

  • Wysokość gwarancji to 80 proc. kwoty kapitału kredytu,
  • Maksymalna kwota gwarancji– 480 tys. zł,
  • Maksymalna kwota kredytu– 600 tys. zł,
  • Maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 39 miesięcy, jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie 6 kwietnia – 31 grudnia 2021 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Przydatne informacje

Kto może skorzystać z gwarancji COSME?

Rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy działający w sektorze rolnym.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu zabezpieczonego gwarancją?

Na bieżącą działalność i inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie rolno-spożywczym.

Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją?

Kredyty inwestycyjne lub obrotowe (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).

Jaka jest opłata za udzielenie gwarancji?

Opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji COSME wynosi 1 proc. od kwoty gwarancji (0,7 proc. dla gwarancji do kredytu obrotowego, jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie 6 kwietnia – 31 grudnia 2021 r.).

Czy wymagane są inne zabezpieczenia kredytu?

Zabezpieczenie kredytu z gwarancją COSME może stanowić jedynie weksel in blanco kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej – bez zabezpieczeń rzeczowych.

Podstawa prawna

Finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 Wszystkie informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie internetowej BGK. Możesz też zapytać pracownika w naszym Banku.