Lokata na 5+

Lokata na 5+

Termin lokaty 3 miesiące

Oprocentowanie roczne 5, 5%

 

Szczegóły lokaty:

ü   Oferta ważna w terminie od 3.10.2022r do 31.10.2022r.,

ü  minimalna kwota lokaty 5 000 zł – maksymalna 200 000 zł, 

ü  łącznie Klient może posiadać Lokaty na 5+ w wysokości 200 000 zł,

ü    lokata jest nieodnawialna,

ü po upływie terminu lokowania środki z lokaty wraz z odsetkami zostaną przeksięgowane na rachunek ROR lub rachunek techniczny w Banku.