Bank Spółdzielczy
w Barcinie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zastrzeganie kart

Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Posiadacz rachunku/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS pod numerem +48 86 215 50 50;
 • osobiście w Banku;
 • za pośrednictwem portalu kartowego: www.kartosfera.pl;
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.
 1. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty.
 2. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty.
 3. W celu zarejestrowania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty.
 4. W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w Banku, który wydał kartę.
 5. Fakt utraty karty w wyniku wykroczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien zgłosić na Policję.

W przypadku zablokowania karty, odblokowania można dokonać:

 • telefonicznie w Contact Center Banku BPS (+48 86 215 50 00);
 • za pośrednictwem portalu kartowego: www.kartosfera.pl.

W przypadku problemów z realizacją płatności kartą w internecie prosimy o skorzystanie z portalu www.kartosfera.pl

Podręcznik użytkownika KARTOSFERY

Kursy walut

Kursy walut Banku Spółdzielczego

Kursy walut Banku Spółdzielczego w Barcinie

Dane z dnia: 2021-11-28
1 CHF4.4560[kurs w dół]0.0000
1 EUR4.6688[kurs w dół]0.0000
1 GBP5.5469[kurs w dół]0.0000
1 USD4.1600[kurs w dół]0.0000

Aktualności

Kalkulator kredytowy

Wyliczenie może odbiegać od rzeczywistych spłat.

%
Okres kredytowania:
Spłata kredytu:

Stopka