ROR

ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy otwierany jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Służy do przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń przez rezydentów i nierezydentów. Rachunek ROR może być otwarty jako rachunek wspólny.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do korzystania:

  • z kart płatniczych,
  • ze zleceń stałych,
  • z poleceń zapłaty,
  • z kredytu odnawialnego,
  • z bankowości elektronicznej i mobilnej,
  • z usługi SMS,
  • z profilu zaufanego,
  • z platformy 500+ i dobry start.