Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności na potrzeby związane z opłaceniem bieżących faktur, zakupem towarów i materiałów, paliwa oraz podatku VAT, o który pomniejszono Twój kredyt inwestycyjny.

Twoje korzyści:

  • utrzymanie płynności finansowej,
  • maksymalny okres kredytowania to aż 36 miesięcy,
  • korzystny układ rat,
  • termin rozliczenia kredytu - do 60 dni.

 Uzyskanie kredytu obrotowego, nic prostszego. Wystarczy tylko że:

  • złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
  • dostarczysz wymagane dokumenty przez Bank,
  • posiadasz zdolność kredytową ,
  • zawrzesz z Bankiem umowę o Kredyt,
  • ustanowisz wymagane przez Bank prawne zabezpieczenia spłaty kredytu.