Kredyt konsolidacyjny

KREDYT KONSOLIDACYJNY  jest kredytem długoterminowym, zabezpieczonym hipotecznie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w Banku, innych bankach lub towarzystwach leasingowych.

Twoje korzyści:

  • poprawa płynności finansowej,
  • maksymalny okres kredytowania - do 20 lat,
  • przekształcenie kilku rat w jedną.

Uzyskanie kredytu nic prostszego. Wystarczy tylko:

  • złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
  • dostarczysz wymagane dokumenty przez Bank,
  • posiadasz zdolność kredytową ,
  • zawrzesz z Bankiem umowę o Kredyt,
  • ustanowisz wymagane przez Bank prawne zabezpieczenia spłaty kredytu.