ROR PRP

ROR Podstawowy Rachunek Płatniczy

ROR PRP to rachunek dedykowany dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej, jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.
 

ROR Podstawowy Rachunek Płatniczy to:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
  • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN  w tym realizacji zlecenia stałego(nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR)
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

*bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku BPS S.A, które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej