Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM jest kredytem o charakterze odnawialnym tzn., że każdy wpływ środków na rachunek zaliczany jest na jego spłatę oraz powoduje odnowienie kredytu o dokonaną wpłatę.

Przeznaczenie kredytu to finansowanie bieżących potrzeb prowadzonej działalności rolniczej.

Twoje korzyści:

  • łatwy dostęp do środków na finansowanie działalności poprzez prowadzony rachunek firmowy,
  • stała kontrola oraz dostęp do środków poprzez konto internetowe,
  • okres kredytowania to aż 36 miesięcy.

Uzyskanie kredytu, nic prostszego. Wystarczy tylko:

  • posiadać w Banku rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy lub zobowiązać się przenieść rachunek przed podpisaniem umowy wraz z przedstawieniem 6-cio miesięcznych obrotów z rachunku w innym banku,
  • złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
  • dostarczyć wymagane dokumenty przez Bank,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • zawrzeć z Bankiem umowę o kredyt,
  • ustanowić wymagane przez Bank prawne zabezpieczenia spłaty kredytu.