Kredyt preferencyjny

KREDYT PREFERENCYJNY jest kredytem opartym na współpracy Banku z instytucjami państwowymi takimi jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co przekłada się na korzystne warunki kredytowania. Kredyt umożliwia finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizacje, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności usługowych gospodarstwa rolnego.

Twoje korzyści:

  • niskie oprocentowanie,

Uzyskanie kredytu, nic prostszego. Wystarczy tylko:

  • złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
  • dostarczyć wymagane dokumenty przez Bank,
  • zawrzeć z Bankiem umowę o kredyt,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • ustanowić wymagane przez Bank prawne zabezpieczenia spłaty kredytu.