Rachunki

Bank Spółdzielczy w Barcinie oferuje rachunki rozliczeniowe przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli wolnych zawodów, osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń.