Usługa SMS

Usługa SMS jest przeznaczona dla posiadaczy rachunków bankowych. Usługa polega na przesyłaniu na telefon komórkowy Klienta wiadomości tekstowej SMS, informującej o saldzie jego rachunku lub o operacjach zmieniających wysokość salda w danym dniu.

Pozwala na bieżąco kontrolować zmiany dokonywane na rachunkach.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usługi SMS jest posiadanie telefonu komórkowego pracującego w dowolnej sieci telefonii komórkowej w Polsce oraz złożenie stosownego wniosku o uruchomienie usługi.

W razie utraty telefonu lub karty SIM należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Banku.

Usługa SMS przypisana jest do jednego numeru telefonu komórkowego użytkownika.

Usługa jest płatna zgodnie z obowiązująca w Banku Taryfą Opłat i Prowizji dostępną na stronie internetowej.