ROR 25+

ROR 25 +

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 25+ otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych w wieku od 25 do 35 roku życia, mających stały dochód. Służy do przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń.

ROR 25+ służy do korzystania:

  • z kart płatniczych,
  • ze zleceń stałych,
  • z poleceń zapłaty,
  • z kredytu odnawialnego,
  • z bankowości elektronicznej i mobilnej,
  • z usługi SMS,
  • z profilu zaufanego,
  • z platformy 500+ i dobry start.