Lokata na 6

Lokata na 6

Termin lokaty 6 miesięcy

Oprocentowanie roczne 6,0%

 

Szczegóły lokaty:

ü   Oferta ważna w terminie od 17.01.2023r do 31.03.2023r.,

ü  minimalna kwota lokaty 5 000 zł – maksymalna 200 000 zł, 

ü  łącznie Klient może posiadać Lokaty na 6 w wysokości 200 000 zł,

ü    lokata jest nieodnawialna,

ü po upływie terminu lokowania środki z lokaty wraz z odsetkami zostaną przeksięgowane na rachunek ROR.