Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

Bank Spółdzielczy w Barcinie oferuje lokaty w PLN na następujące okresy: 3, 6, 12 miesięcy.

Lokata terminowa pozwala na bezpieczne oszczędzanie w różnych okresach.

Od lokat terminowych utrzymywanych przez cały okres umowny przysługują odsetki obliczone według stóp procentowych obowiązujących w okresie umownym. Uzyskane po upływie zadeklarowanego okresu odsetki, dopisywane są do kapitału lokaty terminowej.

Lokaty terminowe są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.